De bouwtijd verkorten met prefab

De bouwtijd verkorten met prefab

27/09/2016 - 16:29

Onderzoek door Bouwkennis

Prefab wordt al meer dan tien jaar toegepast in de bouwsector. De verwachting is dat dit de komende jaren in het nieuwbouwsegment en grote renovatieprojecten alleen maar gaat toenemen. De definitie van prefab is echter niet eenduidig. Wat de een als prefab ziet, wordt door de ander als een ‘normaal’ bouwproduct beschouwd. BouwKennis deed onderzoek naar het gebruik van prefab in het bouwproces. Hierin wordt prefab gezien als bouwproducten die in een fabriek worden gemaakt, zodat deze op de bouwplaats alleen maar gemonteerd hoeven te worden. Dit is anders werken dan volgens de traditionele bouwmethode, waarbij op de bouwplaats losse onderdelen worden geleverd die ter plekke met de hand worden verwerkt. Wat betekent prefab voor de installateur? Uit het onderzoek van BouwKennis blijkt dat gemiddeld 69% van de partijen in de bouwsector wel eens prefab heeft gebruikt in een bouwproject. Onder installateurs is het werken met prefab niet zo vanzelfsprekend. In 2015 gaf 40% van de installatiebedrijven aan wel eens gebruik te hebben gemaakt van prefab. Dit valt te verklaren doordat (ten opzichte van andere marktpartijen) een relatief groot deel van de installateurs werkzaam is in kleinere renovatie- en onderhoudsprojecten, waar geen sprake is van prefab-toepassingen.

Unaniem op één

Door in het bouwproces te werken met prefab, kan de bouwtijd aanzienlijk verkort worden. Al binnen één dag kan bijvoorbeeld een huis worden geassembleerd met een volledig aangesloten installatie. Installateurs vinden het verkorten van de bouwtijd door efficiëntere processen het belangrijkste voordeel van het werken met prefab (58%). Ook voor de andere marktpartijen staat dit voordeel met stip op nummer één.

Andere voordelen

Daarna volgt het verlagen van de loonkosten op de bouwplaats (46%). Doordat er met prefab minder ter plekke met de hand verwerkt hoeft te worden, hoeven installateurs minder lang op de bouwplaats aanwezig te zijn. Andere voordelen van prefab die door installateurs genoemd worden, zijn het verminderen van materiaalverspilling (31%), het feit dat overlast van weersomstandigheden geen rol speelt (29%) en de hogere kwaliteit van het eindproduct (21%).

Weinig flexibiliteit

Installateurs noemen het feit dat de keuze voor prefab al vroeg in het project moet worden gemaakt (42%) en dat er hierdoor weinig flexibiliteit in de uitvoeringsfase is (37%) de belangrijkste nadelen van prefab. Daarbij wijzen installateurs er in vergelijking met andere partijen relatief vaak op dat het gebruik van prefab alleen rendabel is bij grotere projecten (29%) en dat de maatvoering vaak niet klopt (27%).

Toekomst van prefab

De toekomst van prefab lijkt positief, maar installateurs verwachten de komende vijf jaar een terugloop in het aandeel projecten waarin zij met prefab zullen werken. Het is de vraag of dit komt omdat ze verhoudingsgewijs meer met andersoortige projecten bezig zullen zijn (kleinschalige renovatie- en onderhoudsprojecten) of dat minder installateurs een rol zullen spelen in projecten waarin met prefab gewerkt wordt.