Elektriciteitsnet in transitie

Elektriciteitsnet in transitie

29/03/2016 - 15:49

Onderzoek door Bouwkennis

Het aandeel energie dat opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen neemt de laatste jaren sterk toe. Energie wordt steeds vaker decentraal opgewekt en sommige gebouwen of hele wijken zijn volledig zelfvoorzienend. Naar verwachting duurt het niet lang meer voordat hernieuwbare energie zelfs goedkoper wordt dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Niet voor niets meldden ECN, PBL en CBS eind 2015 dat de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt bevindt. De groeiende productie van hernieuwbare energie komt met name uit windmolens, waterkracht en zonnepanelen. Door de weersafhankelijkheid van deze bronnen fluctueert het aanbod van hernieuwbare elektriciteit sterker dan we gewend zijn. Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe, omdat we steeds meer gebruik maken van nieuwe technologieën als warmtepompen en elektrisch vervoer. Er moet dus slimmer worden omgegaan met energie om vraag en aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen.

VRAAG OM FLEXIBILISERING

Er zijn diverse voorbeelden waaruit blijkt dat de pieken en dalen in vraag en aanbod flexibilisering vereisen. In een wijk waarin iedereen tegelijkertijd zijn elektrische auto wil opladen, wordt de vraag naar energie tijdelijk groter dan het aanbod op dat moment. Anderzijds kan het in een wijk die volledig zelfvoorzienend is, voorkomen dat er veel meer energie opgewekt wordt dan de wijk op dat moment zelf verbruikt. Niet alleen de omvang, maar ook de richting van de stromen is aan verandering onderhevig. Dit vraagt om aanpassingen aan het energienet. 

NAAR INTELLIGENTE DISTRIBUTIENETTEN

Met intelligente netten, ook wel smart grids genoemd, kunnen knelpunten in het energienet worden opgevangen. Door energienetten van lokale producenten te koppelen aan die van lokale gebruikers en deze (bijna) realtime te monitoren en in twee richtingen op te sturen, kan elektriciteit flexibeler en efficiënter worden opgewekt en verbruikt. Al jaren wordt in diverse projecten door heel Nederland geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, partnerschappen en methoden om samen te komen tot intelligente netten.

SLIMMER ENERGIEVERBRUIK

Op het fluctuerende aanbod kan tevens worden ingespeeld door de vraag naar energie te flexibiliseren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met flexibele prijzen, zodat mensen worden gestimuleerd om vooral elektriciteit te gebruiken wanneer er voldoende energie beschikbaar is en de tarieven laag zijn. Big data en technologieën zoals slimme meters en apparaten die automatisch aan- en uitgaan bij fluctuatie in het energieaanbod bieden hiervoor veel mogelijkheden. Door een grotere variatie in de vraag naar stroom kan beter worden ingespeeld op pieken en dalen in het aanbod. Duidelijk is dat er momenteel veel wijzigingen en vernieuwingen plaatsvinden in de manier waarop we energie opwekken en verbruiken. De Nederlandse energievoorziening is volop in beweging.