Hoe kan de installatiewereld bijdragen aan circulariteit?

Hoe kan de installatiewereld bijdragen aan circulariteit?

29/06/2018 - 12:02

In 2050 moet de gebouwenvoorraad in ons land energieneutraal zijn. Een gebouw moet dan evenveel energie opwekken als het verbruikt. Circulair bouwen is een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken. De focus op hergebruik van grondstoffen, materialen en demontabele gebouwen draagt bij aan het verminderen van het energieverbruik. Hoe kan de installatiesector hierop inspelen en hoe speelt circulariteit nu al een rol in deze sector?

Veel aandacht voor circulair bouwen

Circulair bouwen is het inrichten van een ontwerp- en bouwproces dat rekening houdt met alle fases in de levenscyclus van een bouwwerk. Circulariteit komt op vier verschillende niveaus voor: bouwprojecten, gebouwen, materialen en gebieden. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het thema circulair bouwen. Zo is de Green Deal Circulaire Gebouwen (GDCG) in het leven geroepen. Deze samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen moet ervoor zorgen dat de plannen van de circulaire economie daadwerkelijk worden vertaald naar energiezuinige gebouwen.

De GDCG kijkt onder andere naar het hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp van bedrijfsgebouwen. Hierbij gaat het niet alleen om de keuze van materialen, maar bijvoorbeeld ook om levensduurverlenging door de gebruiksfunctie van een gebouw aanpasbaar te maken. In de installatiebranche zien we al ontwikkelingen die bijdragen aan dit aanpasbaar en demontabel bouwen.

Circulaire installaties

Stekerbaar installeren is een methode die goed past bij circulaire gebouwen. De prefab onderdelen worden eenvoudig ingeplugd op de elektrische infrastructuur in het pand. Het elektrisch netwerk kan zo op ieder gewenst moment eenvoudig aangepast worden. Het werken met kant-en-klare onderdelen levert flinke tijdwinst op. De relatief eenvoudige montage leidt tot lagere faalkosten en aanzienlijk minder (sloop)afval.

Omdat stekerbare systemen herbruikbaar zijn, wordt de levensduur van installaties verlengd. Zo kan een installatie gedemonteerd worden en in een andere ruimte of gebouw weer aangesloten worden. Hierdoor kunnen installaties meebewegen met de eisen en wensen die aan een pand worden gesteld. Stekerbaar installeren draagt zo bij aan de verduurzaming van gebouwen en is daarom een mooie stap naar een volledig circulaire gebouwenvoorraad.

De volgende stap zetten

De verwachtingen over het hergebruik van bestaande materialen lopen in de bouwsector nog sterk uiteen. Uit onderzoek blijkt dat met name installateurs hier nog weinig van verwachten. Per saldo denkt slechts 10% dat over tien jaar meer met hergebruikte materialen wordt gewerkt dan met nieuwe. Dit is het laagste percentage van alle onderzochte marktpartijen. Fabrikanten scoren met 43% het hoogste.

Er is dus nog het nodige te winnen in de installatiebranche als het gaat om circulair denken. De technieken en materialen zijn er en zullen de komende jaren alleen maar doorontwikkelen. Het is nu aan de sector zelf om de volgende stap te zetten.

Circulair bouwen