Innovatie in de bouwsector

Innovatie in de bouwsector
De 3D-printer komt eraan

25/11/2016 - 16:44

Artikel van Bouwkennis

Technologische innovaties komen in alle soorten en maten voorbij. Ook in de bouwsector zien we ze steeds vaker, zowel bij producten als processen. Het is interessant om te weten hoe de sector zelf tegen deze ontwikkelingen aankijkt. Zijn innovaties waarvan verwacht wordt dat ze veel impact zullen hebben ook dezelfde als die bedrijven in de praktijk willen toepassen? Van welke innovaties wordt verwacht dat ze echt op grote schaal toegepast kunnen worden in de komende jaren? Zien we straks drones en robots op de bouwplaats terug, of gaat het nog niet zo snel met dit soort vernieuwingen?

Voor het BouwKennis Jaarrapport 2016/2017 onderzocht BouwKennis hoe de bouwkolom aankijkt tegen de diverse soorten vernieuwingen die in de sector (kunnen) voorkomen. Hierbij is voor de komende vijf jaar gekeken naar wat bedrijven verwachten van de impact van algemene technologische innovaties. Verschillende bouwpartijen, waaronder installateurs en aannemers B&U, zijn hiervoor ondervraagd. De andere onderzoeksvraag die centraal stond, was of de partijen zelf binnen een jaar aan de slag gaan met de in het rapport genoemde innovaties.

Innovatietypen

Bij technologische innovaties kan gedacht worden aan product- en procesinnovaties. Nieuwe producten zoals de 3D-printer, Virtual Reality of drones kunnen grote impact hebben op de manier waarop bedrijven werken. Bij de 3D-printer valt dan te denken aan het letterlijk printen van nieuwe woningen of renovatie-onderdelen. Drones kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het fotograferen, filmen, het opmeten van een bouwplaats of het transporteren van bouwproducten. Met behulp van de Virtual Reality (VR)-techniek kan een digitale laag informatie worden toegevoegd aan een beeld van de werkelijkheid. Dit kan een hulpmiddel zijn bij onderhoud aan bijvoorbeeld leidingen in plafonds. Een voorbeeld van een procesinnovatie is het inzetten van robots voor allerlei functies in het bouwproces (robotica). Voor het verwerken en analyseren van grote stromen data (Big Data) geldt dit eveneens. Ook Internet of Things (IoT), de ontwikkeling waarbij gebruiksvoorwerpen steeds vaker voorzien zijn van een digitale verbinding en gegevens kunnen uitwisselen, is een procesinnovatie die voorzichtig al wordt toegepast in de bouwsector.

Grote verwachtingen van 3D-printen

De bouwsector verwacht veel van de 3D-printer. Ruim 40% van de bouwkolom denkt dat deze vernieuwing een grote impact zal hebben op het eigen vakgebied. Deze productinnovatie wordt in het komende jaar ook nog eens relatief vaak ingezet door bedrijven (17%). Van de technologische innovaties die onderzocht zijn, blijkt dat de bouwkolom van drones nog de minste impact verwacht (7%). Opvallend, omdat zij vaak in het nieuws zijn en er over gesproken wordt om wet- en regelgeving voor deze apparaten in te voeren vanwege de brede toepasbaarheid van het product. Behalve de 3D-printer worden ook IoT (22%) en ontwerp modules (28%, een interactief ontwerpprogramma op basis van een voorgeprogrammeerde set variaties) vaak genoemd als innovaties die impact gaan hebben in de bouwsector. Ook verwachten bedrijven uit de bouwkolom deze binnen een jaar in de praktijk in te zetten (respectievelijk 17% en 18%). Dat innovatie niet slechts een loze kreet is, zien we in de praktijk al terug. Zo ontwikkelde BAM onlangs een app waarbij met behulp van VR informatie uit BIM virtueel bekeken en vergeleken kan worden.