Ontwikkelingen in de energiedistributie: de opmars van gelijkstroom

Ontwikkelingen in de energiedistributie: de opmars van gelijkstroom

08/06/2017 - 12:23

Artikel geschreven in samenwerking met Bouwkennis

Energiedistributie wordt een steeds belangrijker thema in de huidige tijd. Zaken als domotica, digitale communicatie en geautomatiseerde industriële processen zorgen ervoor dat de vraag naar energie stijgt. Welke ontwikkelingen spelen er op de markt voor energiedistributie? In dit artikel kijken we naar veranderingen op dit gebied en gaan we in op de rol van railkokersystemen hierbij.

Gelijkstroom in opmars

De opkomst van gelijkstroom (DC, direct current) is nog steeds een belangrijke verandering op de markt voor energiedistributie. Waar gebouwen vaak nog voorzien worden van wisselstroom (AC, alternating current), zijn de eerste gebouwen die volledig zijn voorzien van DC inmiddels een feit. Het grote voordeel van DC is dat er minder energieverlies optreedt in vergelijking met AC. Dit kan oplopen tot wel 20% minder verlies. Sinds het mogelijk is om gelijkstroom over grote afstanden te transporteren, is de opmars van DC op gang gekomen. Deze ontwikkeling heeft niet alleen op economisch gebied een grote impact, maar ook wat duurzaamheid betreft. Wanneer een pand voorzien is van zonnepanelen, wordt hiermee gelijkstroom opgewekt. De omzetting hiervan naar wisselstroom kost energie, maar kan vermeden worden wanneer het gebouw zelf ook van DC wordt voorzien. Zo wordt minder energie verspild, terwijl tegelijkertijd de energiekosten dalen.

Belemmeringen en verwachtingen

Gelijkstroom wordt momenteel echter nog niet massaal omarmd. Dit is opvallend, gezien de vele voordelen die het biedt. Verschillende oorzaken kunnen een reden zijn waarom organisaties de keuze voor gelijkstroom nog niet maken. Zo kan het voor grote bedrijven een flinke opgave zijn om hun hele energiehuishouding om te gooien van wisselstroom naar gelijkstroom. Een ander obstakel kan zijn dat fabrikanten van apparatuur zoals computers nog geen garantie geven wanneer gelijkstroom wordt gebruikt, dit terwijl het technisch vaak gewoon mogelijk is dat apparaten op gelijkstroom werken. De verwachting is dat het aandeel van DC in gebouwen de komende jaren sterk zal toenemen. Het kostenvoordeel wat behaald kan worden, zeker bij een groot energieverbruik, is hiervoor een belangrijke trigger. De eerste voorbeelden zijn al bekend, zo werken veel led-fabrikanten al met DC en zijn er inmiddels ook laadpalen die laden en ontladen op gelijkstroom.

Railkokersystemen toepassen in DC installaties

Railkokersystemen worden in het algemeen gebruikt in conventionele AC installaties, maar zijn ook uitstekend geschikt voor DC toepassingen. Wanneer railkokersystemen in DC worden toegepast, mag de nominaal stroom zelfs met 1,7 vermenigvuldigd worden. Daarnaast zijn deze railkokersystemen een erg flexibele manier om energie te distribueren. Railkokersystemen zorgen door minder spanningsval bovendien voor een nog hoger rendement van de energiedistributie. Mede hierdoor passen ze ontzettend goed bij gebouwen waarbij er hoge eisen worden gesteld aan duurzaamheid maar ook aan het transport en de verdeling van de energie. Verwacht mag worden dat met de verdere opkomst van gelijkstroom ook steeds vaker voor railkokersystemen zal worden gekozen. Zoals gezegd zal deze opkomst ook het gebruik van railkokersystemen in de hand spelen. Het systeem is geschikt voor het transport van zowel AC als DC. Naast de voordelen op het gebied van flexibiliteit en hoogwaardige energiedistributie, is het vaak ook een kostenbesparende keuze. Legrand denkt op het gebied van energiedistributie met de klant mee in totaaloplossingen.

Met het Zucchini modulair concept kan via een Excel-tool eenvoudig zelf een berekening maken met betrekking tot een railkokersysteem en de benodigde aftakkingen. Dit alles wordt begeleid door Legrand. Grote voordeel is ook de snelle levertijd van de producten, die allemaal op voorraad zijn. Wilt u weten wat dit modulair concept voor uw bedrijf kan betekenen? Op onze website vindt u alle informatie hierover.