Van massaproductie naar massamaatwerk

Van massaproductie naar massamaatwerk

22/01/2016 - 15:17

Artikel van Bouwkennis

Lange tijd is massaproductie de standaard geweest in de industriële sector. Opdrachtgevers willen echter steeds meer invloed uitoefenen op het ontwerp of de samenstelling van het product dat zij kopen. Met volledig gestandaardiseerde producten kunnen fabrikanten niet langer voldoen aan de behoefte van de klant om producten te kunnen personaliseren. Daarom stappen steeds meer fabrikanten over op massamaatwerk, ook wel mass customization genoemd. Massamaatwerk houdt in dat producten grotendeels gestandaardiseerd geproduceerd worden, maar dat de klant toch de mogelijkheid heeft om specifieke wensen op het gebied van stijl, kleur of materiaal te realiseren. Omdat de klant een bepaalde keuzevrijheid heeft, heeft hij het gevoel dat hij het product zelf heeft ontworpen of samengesteld. Een goed voorbeeld van massamaatwerk is de productie van auto’s, waarbij klanten verschillende opties worden gegeven om een auto samen te stellen.

KEUZEVRIJHEID

Massamaatwerk wordt al veel langer geleverd, maar de ontwikkeling zet nu echt op grote schaal door. Vroeger was het onbetaalbaar om het productieproces aan te passen aan specifieke wensen. Door technische innovaties en inkorting van processen wordt het steeds makkelijker om maatwerk te bieden aan een groot publiek. Ten opzichte van individueel maatwerk is de keuzevrijheid bij massamaatwerk beperkt. Tegelijkertijd zijn de kosten van massamaatwerk lager dan die van individueel maatwerk. Dat maakt massamaatwerk interessant voor een grote doelgroep: de klant heeft de mogelijkheid om te personaliseren, maar het blijft wel een betaalbaar product.

AANPASSING IN PRODUCTIEPROCES

Productieprocessen zijn van oudsher ingericht op optimale efficiëntie met grote aantallen. Bij massamaatwerk wordt gewerkt met kleinere seriegrootten en een hogere variëteit. Dat gaat gepaard met hogere kosten en een complexere productie. Fabrikanten moeten hier het productieproces en de productiecapaciteit op afstemmen. De procesverbetermethode QRM is gericht op het produceren van lage volumes en een hoge variëteit en kan fabrikanten helpen om de efficiëntie te vergroten om zo optimaal mogelijk massamaatwerk te leveren.

GOEDE BALANS

In de praktijk betekent massamaatwerk dat klanten bijvoorbeeld de productsamenstelling, kleur, verpakking, materiaal en/of service kunnen kiezen bij een aantal standaardproducten. Het is voor fabrikanten de kunst om te bepalen voor welke elementen maatwerk kan worden geleverd, zodat de klant het gevoel heeft dat hij zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft maar de productiekosten beheersbaar zijn. Het is de verwachting dat de vraag naar massamaatwerk in de toekomst alleen maar toe zal nemen. Hoe flexibeler productieprocessen worden ingericht, hoe makkelijker het voor fabrikanten is om met massamaatwerk in te spelen op de veranderende wensen van de markt.