Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gebruiksvoorwaarden | Legrand Nederland

Gebruiksvoorwaarden voor de website

Bij gebruik van deze website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Aangezien deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, nodigen we u uit om deze zorgvuldig te bestuderen en regelmatig te raadplegen.

Aansprakelijkheid


Ondanks dat Legrand zich inspant om accurate informatie te publiceren en daar zorg voor draagt in haar werkzaamheden, kunnen er fouten staan op deze website of in de documenten op de website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op de website. Legrand is in geen enkel geval aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die ontstaat door het bezoeken van de website, het gebruiken van de informatie op de website of de ontoegankelijkheid van de website danwel ontoegankelijkheid van informatie op de website. Onder schade moet onder andere, maar niet uitsluitend, worden begrepen: verlies van data, virussen, gevolgschade, gederfde winst en verloren inkomsten. 

Legrand is in het bijzonder niet aansprakelijk voor virussen die mogelijk aanwezig zijn op de website of een andere vorm van malware. U moet hier zelf alle nodige beveiligingsmaatregelen voor nemen. U erkent dan ook dat gebruik van deze website op eigen risico is. 

Legrand is niet aansprakelijk voor enige onderbreking in de toegang tot de website. Daarnaast is Legrand gerechtigd om, naar eigen inzicht, zowel tijdelijk als voor onbepaalde tijd toegang tot de website te onderbreken. Om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de diensten en de effectiviteit blijft gewaarborgd, heeft Legrand het recht om op ieder moment, zonder waarschuwing, aanpassingen te doen aan de technische karakteristieken van de diensten. Ook heeft Legrand het recht om het design en de karakteristieken van de producten zonder waarschuwing aan te passen. Illustraties, beschrijvingen, dimensies en gewichten die in technische documenten van producten staan, kunnen aangepast worden. 

Legrand heeft de nodige fysieke, elektronische en administratieve beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Legrand wilt de gebruikers echter attent maken op de mogelijke risico’s van het internet gebruik op het gebied van vertrouwelijkheid van gegevens.

Hypertext links


Legrand heeft geen controle over de informatie op websites of applicaties van derde partijen. Legrand wijst daarom iedere aansprakelijkheid af voor de informatie op gelinkte websites of applicaties. Deze links worden beschikbaar gesteld aan gebruikers van de Legrand website of applicatie als een dienst. De beslissing om deze links te activeren is volledig en alleen aan de gebruiker van internet. De websites of applicaties van derde partijen zijn onderhavig aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

Verandering van voorwaarden


Legrand heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen. De aanpassingen zijn per direct van toepassing op het moment van publicatie op deze website.

Toepasselijk recht


Deze website en haar gebruiksvoorwaarden zijn onderhavig aan Nederlands recht, onafhankelijk van waar de website wordt gebruikt. In het geval van een geschil zal dit op coöperatieve wijze worden onderzocht. Indien dit geen resultaat oplevert, zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in ’s-Hertogenbosch.