Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diversiteit en inclusiviteit | Legrand Nederland

Diversiteit en inclusiviteit draagt bij aan prestaties, innovatie en groei

Bij Legrand erkennen we dat diversiteit en inclusiviteit essentiële onderdelen zijn van een succesvolle onderneming. Wij zetten ons al jaren in voor deze waarden en geloven dat ze essentieel zijn voor prestaties, innovatie en succes. Wij streven naar een werkplek die open en gastvrij is voor iedereen, waar iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en opgenomen voelt. Met onze inzet voor diversiteit en inclusie zijn we beter in staat om ons volledige potentieel als organisatie te bereiken.

Doelen

Onze ambitie

Legrand wil een wereldleider in inclusiviteit worden en alle vormen van diversiteit omarmen en vieren. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, ongeacht ras, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit of enig ander verschil. Door een cultuur van acceptatie te creëren, creëren we een toekomst met onbegrensde mogelijkheden.

diversity

Strijd tegen alle vormen van discriminatie

Wij zetten ons in om alle vormen van discriminatie in al onze Legrand-entiteiten over de hele wereld te bestrijden. Wij handhaven respect voor gelijkheid op de werkplek, zorgen voor etnische vertegenwoordiging, integreren mensen met een handicap en stimuleren samenwerking tussen generaties, sociale en culturele diversiteit en de inclusie van LGBT+ mensen. 

Met dit in gedachten is ons doel voor 2024 ervoor te zorgen dat 80% van ons personeelsbestand werkzaam is in entiteiten met het label 'Diversity & Inclusion'. Wij geloven dat onze inzet voor diversiteit en inclusie een omgeving van wederzijds respect, begrip en vooruitgang zal creëren.

Genderdiversiteit op het werk aanmoedigen

Bij Legrand zijn wij ervan overtuigd dat genderdiversiteit op de werkplek de prestaties van zowel de werknemers als het bedrijf als geheel verbetert. Wij streven naar gelijke kansen op werk voor zowel vrouwen als mannen. Wij moedigen de openstelling van managementfuncties voor vrouwen actief aan en streven ernaar hun toegang tot sleutelposities binnen de onderneming te bevorderen. Ons doel is om in 2024 30% van de managementfuncties door vrouwen te laten vervullen. Samen kunnen we een meer rechtvaardige en diverse werkplek creëren!

werkende mensen

Diversiteit in werknemersprofielen bevorderen

Bij Legrand beseffen we dat ons succes rechtstreeks verband houdt met het talent en de diversiteit van onze werknemers. Daarom werken wij actief aan het creëren van meer kansen voor starters en jongere generaties. Tegen 2024 willen we jaarlijks 4.000 nieuwe carrièremogelijkheden bieden aan professionals met een prille carrière, zodat we inclusiviteit en groei binnen onze organisatie kunnen bevorderen.

Ontdek onze andere CSR pijlers

circulaire economie personage

Circulaire economie

Onze ambitie is om de impact op het milieu voor al onze oplossingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door prioteit te geven aan circulaire oplossingen en hergebruik van materialen te promoten.

personage MVO

Verantwoord ondernemen

Door heel de waardeketen van de groep is het Legrand's doel om een beleid te implementeren dat ontworpen is om medewerkers te respecteren en aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van klanten.

personage klimaat

Klimaat

Ons doel is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een low-carbon maatschappij.