Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

laden...

CSR Corporate Social Responsability

De Corporate Social Responsibility (CSR) van Legrand bevindt zich op het snijvlak van onze dagelijkse activiteiten, de strategische koers van onze onderneming en de wereld om ons heen. Dit zorgt voor een continue aanpassing van ons beleid en onze speerpunten. CSR van Legrand is gebaseerd op drie aandachtsgebieden die richting en structuur geven aan haar duurzame verplichtingen en verantwoordelijkheden.

csr

Business ecosystem

Op een ethische wijze omgaan met het hele zakelijke ecosysteem.

People

Respect hebben en tonen richting alle medewerkers en belanghebbenden.

Environment

De impact op het milieu beperken.

Deze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld in 10 belangrijke uitdagingen die zowel voor de stakeholders van de Group als voor de ontwikkeling van haar activiteiten prioriteit hebben.

U leest alles over onze 2019 – 2021 CSR roadmap op www.legrand.com

Fundamental principles

In lijn met de vier kernwaarden van Legrand kennen we de "Fundamental principles" van de Legrand Group. Hierin staan de gedragsregels en manier van zakendoen aangegeven, die iedere medewerker in acht moet nemen. Legrand verwacht van haar (toe-)leveranciers, dat zij ook instemmen met dezelfde standaarden van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid. Het respect voor dit beleid, is een belangrijk criterium in de keuze en het beleid ten aanzien van (toe-)leveranciers.

Zowel bij haar industriële vestigingen, als bij de ontwikkeling van haar producten, geeft de Legrand Group de voorkeur aan materialen en procedures, waarbij de mens en het milieu in acht worden genomen. Dankzij die houding vermindert de Legrand Group de impact van haar activiteiten op het milieu en bieden we duurzame proposities naar de markt. In de milieurichtlijnen van Legrand is de volgende hoofdlijn vastgelegd: integratie van de milieuzorg bij de vestigingen van de Group naar ISO 14001.

Duurzame initiatieven en participaties waar Legrand Nederland B.V. aan deelneemt:

  • FIRA certificering: het FIRA Platform is een digitaal register waar leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken. Legrand Nederland heeft hiervoor een basic licentie. Klik hier voor meer informatie over FIRA
  • ISO CERTIFICATEN: 84% van de Legrand vestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd.

 

Legrand Nederland B.V. heeft als algemene milieudoelstelling de preventie van milieubelasting en het realiseren van een continue verbetering van haar milieuprestaties. Binnen deze algemene milieudoelstelling wordt specifiek aandacht geschonken aan:

  • Het bereiken van de vereiste waarde van de vervuiling van grond en grondwater;
  • De vermindering en het zoveel mogelijk voorkomen van CO2 uitstoot;
  • Het aandacht schenken aan product gerichte milieuaspecten en het verbeteren van de communicatie richting klant en leverancier hieromtrent;
  • Het verminderen van de energieconsumptie en het waterverbruik;
  • Het zoveel mogelijk beperken van bedrijfsafval.

Samenwerking groene bakken Technische Unie

Groene bakken TU Legrand

In samenwerking met elektrotechnische groothandel Technische Unie is Legrand Nederland gestart met pilots om ketenefficiëntie te bevorderen. Door het hergebruik van de groene bakken wordt er minder verpakkingsmateriaal gebruikt en gaan we ook efficiënter om met de voorraadstroom en het logistiek proces. Niet alleen is het duurzaamheidaspect van de groene bakken belangrijk, klanten worden ook betrouwbaar geïnformeerd over de beschikbaarheid van producten.

LED verlichting productieafdeling

LED legrand

In de hallen van de productieafdeling van Legrand in Boxtel worden de huidige verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting. Een optimale verlichting verhoogt de productiviteit van werknemers en verlaagt het aantal fouten en ongevallen. LED is de beste keuze vanwege de lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het lage energieverbruik en de lage CO2 uitstoot.


 

BIM en duurzame installaties

BIM Legrand

Het principe van building information management is er op dit moment primair op gericht vooraan in het bouwproces zoveel mogelijk fouten te voorkomen, teneinde de faalkosten in de bouw sterk te reduceren. Daarnaast zien we steeds vaker een duidelijk eis van de opdrachtgever naar “build & maintenance” waarbij informatie over alle geïnstalleerde producten in het model worden opgeslagen. Als installatiebranche dienen we dit proces ten volle te ondersteunen.