Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

laden...

CSR Corporate Social Responsability

De Corporate Social Responsibility (CSR) van Legrand bevindt zich op het snijvlak van onze dagelijkse activiteiten, de strategische koers van onze onderneming en de wereld om ons heen. Dit zorgt voor een continue aanpassing van ons beleid en onze speerpunten. CSR van Legrand is gebaseerd op vier aandachtsgebieden die richting en structuur geven aan haar duurzame verplichtingen en verantwoordelijkheden.

csr

Diversiteit en Inclusiviteit

De ambitie is om gezien te worden als een rolmodel voor een inclusief beleid dat alle verschillen tussen mensen omarmt.

Onze carbon footprint verminderen

Ons doel is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een low-carbon maatschappij.

De circulaire economie ondersteunen

Onze ambitie is om de impact op het milieu voor al onze oplossingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door prioteit te geven aan circulaire oplossingen en hergebruik van materialen te promoten.

Een verantwoord bedrijf zijn

Door heel de waardeketen van de groep is het Legrand's doel om een beleid te implementeren dat ontworpen is om medewerkers te respecteren en aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van klanten.

Deze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld in 15 belangrijke uitdagingen die zowel voor de stakeholders van de Group als voor de ontwikkeling van haar activiteiten prioriteit hebben.

U leest alles over onze 2022 – 2024 CSR roadmap op www.legrandgroup.com.

Fundamental principles

In lijn met de vier kernwaarden van Legrand kennen we de "Fundamental principles" van de Legrand Group. Hierin staan de gedragsregels en manier van zakendoen aangegeven, die iedere medewerker in acht moet nemen. Legrand verwacht van haar (toe-)leveranciers, dat zij ook instemmen met dezelfde standaarden van maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid. Het respect voor dit beleid, is een belangrijk criterium in de keuze en het beleid ten aanzien van (toe-)leveranciers.

Zowel bij haar industriële vestigingen, als bij de ontwikkeling van haar producten, geeft de Legrand Group de voorkeur aan materialen en procedures, waarbij de mens en het milieu in acht worden genomen. Dankzij die houding vermindert de Legrand Group de impact van haar activiteiten op het milieu en bieden we duurzame proposities naar de markt. In de milieurichtlijnen van Legrand is de volgende hoofdlijn vastgelegd: integratie van de milieuzorg bij de vestigingen van de Group naar ISO 14001.

Duurzame initiatieven en participaties waar Legrand Nederland B.V. aan deelneemt:

  • FIRA certificering: het FIRA Platform is een digitaal register waar leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken. Legrand Nederland heeft hiervoor een basic licentie. Klik hier voor meer informatie over FIRA
  • ISO CERTIFICATEN: 84% van de Legrand vestigingen zijn ISO 14001 gecertificeerd.

 

Legrand Nederland B.V. heeft als algemene milieudoelstelling de preventie van milieubelasting en het realiseren van een continue verbetering van haar milieuprestaties. Binnen deze algemene milieudoelstelling wordt specifiek aandacht geschonken aan:

  • Het bereiken van de vereiste waarde van de vervuiling van grond en grondwater;
  • De vermindering en het zoveel mogelijk voorkomen van CO2 uitstoot;
  • Het aandacht schenken aan product gerichte milieuaspecten en het verbeteren van de communicatie richting klant en leverancier hieromtrent;
  • Het verminderen van de energieconsumptie en het waterverbruik;
  • Het zoveel mogelijk beperken van bedrijfsafval.

Ontwikkeling circulaire oplossing

Circulaire oplossing

Bij de ontwikkeling en productie van haar assortiment heeft Legrand een duurzame en milieubewuste aanpak al jaren hoog in het vaandel. Daarom startte Legrand samen met ENGIE in 2018 een ambitieus traject om bepaalde circulaire producten op de markt te brengen. In 2021 hebben we de eerste oplossing gelanceerd. 

LED verlichting productieafdeling

LED legrand

In de hallen van de productieafdeling van Legrand in Boxtel worden de huidige verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting. Een optimale verlichting verhoogt de productiviteit van werknemers en verlaagt het aantal fouten en ongevallen. LED is de beste keuze vanwege de lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het lage energieverbruik en de lage CO2 uitstoot.


 

BIM en duurzame installaties

BIM Legrand

Het principe van building information management is er op dit moment primair op gericht vooraan in het bouwproces zoveel mogelijk fouten te voorkomen, teneinde de faalkosten in de bouw sterk te reduceren. Daarnaast zien we steeds vaker een duidelijk eis van de opdrachtgever naar “build & maintenance” waarbij informatie over alle geïnstalleerde producten in het model worden opgeslagen. Als installatiebranche dienen we dit proces ten volle te ondersteunen.