Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt 5 februari 2020

Support en opslag van data

www.legrand.nl, www.bticino.nl en www.ecataleg.nl worden gehost op AWS (Amazon) servers in Ierland.

Identiteit van de gegevensverwerkingsverantwoordelijke

De verwerking en verzameling van data wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van:

Legrand Nederland B.V.
Van Salmstraat 76, 5281 RS Boxtel
Nederland (hierna te noemen “LEGRAND”),

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geregistreerd in Nederland onder het KvK-nummer: 16048212 RSIN 1772715

Aard van de gegevens die zijn verzameld en het doel van de verwerking

Informatie die de bezoekers ons geven via contactformulieren. Daarnaast kan Legrand door het accepteren van cookies persoonsgegevens ontvangen zoals en IP-adres en browsegeschiedenis van de pagina’s die op onze website(s) worden bezocht. Daarvoor verwijzen wij tevens naar onscookie policy.

Aard van de gegevens Doel van de gegevensverwerking
Aanhef* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Voornaam en achternaam* Om ons in staat te stellen nominatieve / gepersonaliseerde antwoorden te geven op vragen van gebruikers
Bedrijfsnaam Om deze te kunnen herkennen of registeren in ons klantenbestand
Adresgegevens* Om vragen van gebruikers per post of op locatie te beantwoorden
Telefoonnummer* Om vragen van gebruikers telefonisch te beantwoorden
Fax Om vragen van gebruikers via fax te beantwoorden
E-mail* Om vragen van gebruikers via e-mail te beantwoorden
Type klant (consument, groothandel, installateur, etc.) Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Interesses en onderwerp Om ons in staat te stellen verzoeken te richten aan de relevante interne afdeling
Sollicatiegegevens Ten behoeve van sollicitatieprocedures

* Verplichte data

De verplicht aangemerkte gegevens zijn essentieel voor het verlenen van de door de websitegebruiker gevraagde dienst. Wij bewaren de informatie die u ons geeft zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden of om u op een andere manier van dienst te kunnen zijn. Zodra wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening, zullen wij deze verwijderen. Ingeval van sollicitatiegegevens zullen de gegevens uiterlijk vier weken na afronding van het sollicitatietraject worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om de persoonsgegevens gedurende één jaar te bewaren.

Gegevens verzameld tijdens het gebruik van onze diensten

Aard van de gegevens Doel van de gegevensverwerking
Statistieken over de apparatuur van de internetgebruiker Om ervoor te zorgen dat de apparatuur van de gebruiker geschikt is, kunt u cookies van de site Legrand.nl, BTicino.nl en ecataleg.nl toestaan en op basis van het gebruikte apparaat de juiste versie van de website aanbieden.
Statistieken over de surfgeschiedenis van de internetgebruiker Om de productie van statistische gegevens mogelijk te maken om het verkeer te analyseren en de website te verbeteren.

Voor de informatie verzameld tijdens het gebruik van onze diensten, hanteren wij een bewaartijd van 13 maanden. Wij verwerken alle hierboven vermelde gegevens, de gegevens die u ons verstrekt en de gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze diensten met uw toestemming, die dus de rechtsgrondslag vormt voor de machtiging voor de verwerking van de gegevens. U beschikt ten alle tijden over de mogelijkheid deze toestemming in te trekken. Neem hiervoor middels onderstaande gegevens contact met ons op.

Uitoefening van gebruikersrechten

U beschikt over een recht van inzage, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
U hebt ook het recht om de verwerking te beperken.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval zal het niet langer mogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website als deze alleen kunnen functioneren door uw gegevens te verwerken.
Op uw verzoek kunnen wij u de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat toesturen.

Om uw recht uit te oefenen, gelieve uw verzoek te verzenden:

  • Per post naar: Legrand Nederland B.V., Team Gegevensbescherming, Van Salmstraat 76, 5281 RS Boxtel, Nederland;
  • Per e-mail naar: AVG-contact@legrand.nl

Uw aanvraag wordt binnen een maand na ontvangst verwerkt. Gezien de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met twee maanden worden verlengd. In dat geval wordt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van deze verlenging en de redenen daarvoor.
Voor de uitoefening van uw rechten is geen betaling vereist, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegronde of buitensporige vraag. In dit geval behoudt LEGRAND zich het recht om niet op uw verzoek in te gaan.
Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw aanvraag is verwerkt, nodigen wij u uit per e-mail contact met ons op te nemen via AVG-contact@legrand.nl. Mocht u ontevreden blijven over onze reactie, dan herinneren wij u eraan dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voorwaarden van de gegevensverwerking

De gegevensverwerking gebeurt handmatig en/of met behulp van IT-instrumenten met als enig doel het bereiken van de aangegeven doelstellingen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Overdracht van data aan derden

Van LEGRAND kan worden verlangd dat zij gegevens doorgeeft aan andere entiteiten en/of dienstverleners van de Group. De Legrand Group legt contractuele garanties vast om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder wanneer gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Data beveiliging

LEGRAND heeft de nodige fysieke, elektronische en administratieve beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

LEGRAND wilt de gebruikers echter attent maken op de mogelijke risico’s van het internet gebruik op het gebied van de vertrouwelijkheid van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een persoonlijk beveiligd computernetwerk op te zetten of het gebruik ervan te verzekeren, alsook om te zorgen voor een correcte technische configuratie van de aansluiting op uw Internet Service Provider en van andere apparaten zoals radio toegangsapparatuur (WIFI, 4G...).

Cookies

Bij de toegang tot onze website worden cookies op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, tablet) opgeslagen, onder voorbehoud van de door u gemaakte keuze, die u te allen tijde kunt wijzigen door uw instellingen te beheren (zie onze "cookie policy"). Een cookie, die op uw terminal wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt, is een klein tekstbestand met informatie over uw surfgedrag (pagina's bekijken, datum en tijd van de raadpleging...), waarvan het belangrijkste doel is om uw bezoek te verbeteren en om u in staat te stellen om gerichte diensten te ontvangen. Klik hier voor de volledige cookie policy.

Leeftijd onder zestien

Minderjarigen zijn niet het beoogde publiek van de website. Toegang tot onze website is echter niet voorbehouden aan alleen volwassenen, aangezien de inhoud van de website niet verboden is voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. De website verzamelt of gebruikt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien informatie over een minderjarige wordt verzameld, heeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de mogelijkheid om contact op te nemen met Legrand Nederland B.V. om deze informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen (zie hoofdstuk "Uitoefening van gebruikersrechten").

Wijziging van dit document

Dit document kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij nodigen u uit om deze zorgvuldig te bestuderen en regelmatig te raadplegen.