EMDX³

EMDX³

Universele energiemeters

De EMDX³ energiemeters

Meting van de kwaliteit en verbruikte kwantiteit van de energie is essentieel voor het nemen van goede beslissingen waar het gaat om zaken betreffende de energieprestatie. Nauwkeurige en regelmatige metingen, gecombineerd met corrigerende acties, vormen de sleutel van een goede beheersing van het verbruik en de kwaliteit van de energie.


MODULAIRE EMDX³ MEETCENTRALE

Modulaire meetcentrale EMDX³

Grootte 4 modules 

 • Weergave LCD 
 • Meting van de stromen, de spanningen, de actieve, reactieve en schijnbare vermogens en van de inwendige temperatuur.
 • Telling dubbel tarief: 
  • verbruikte actieve energie        
  • verbruikte reactieve energie       
  • werkingstijd
 • Multifunctionele impulcentrale
 • Multifunctionele RS 485 centrale.

MEETCENTRALE EMDX³ ACCESS

Meetcentrale EMDX³ Access

 • Multifunctionele centrale op de deur of op de frontplaat
  • Meting van de stroomsterkte, spanningen, actieve, reactieve en zichtbare vermogens, de inwendige temperatuur en de vermogensfactor
  • Telling :

  • verbruikte of opgewekte actieve enrgie
  • verbruikte of opgewekte reactieve energie
  • werkingstijd
  • pulsen

 • Uitrustbaar met RS 485 communicatiemodules of met impulsuitgangen
 • Programmeerbare alarmen voor alle functies.

MEETCENTRALE EMDX³ PREMIUM

Meetcentrale EMDX³ Premium

Multifunctionele centrale op de deur

Dezelfde kenmerken als de EDMX³ Access met individuele harmonischen tot en met rang 63

Kan 4 optionele modules ontvangen:
 

 • Communicatiemodule, geheugenmodule, 2 ingangen / 2 uitgangen en temperatuursmodule.


 • Te combineren met communicatiemodules RS 485, Ethernetcommunicatie, Ethernetcommunicatie met netwerkkoppeling RS 485, berichtenopslag, 2 ingangen / 2 uitgangen, temperatuur.


De waarden gemeten door de EMDX³ meetcentrales worden op afstand weergegeven op een product met een internetbrowser (PC, smartphones ,TV en tablet PC’s).

Energiemeter
​​Communicatie, geheugen, 2 ingangen / 2 uitgangen en temperatuur.

energiemeter

EDMX³ energiemeters

 • Enkelfasige en driefasige kWh-meters
 • Standaard versie of MID-gecertificeerde meters
 • Met impulsuitgangen of RS 485 poort voor communicatie

Stroomtransformatoren (CT)

Uitgebreid assortiment open en gesloten stroomtransformatoren 

 • Supervisie en energiemeting.
 • Volledige te combineren met de ampèremeters, de energietellers of de meetcentrales.
 • Secundaire aansluiting met klemmen of met kabelschoenen.
 • Bevestiging 

Gesloten transformatoren: op plaat, rail DIN of op staaf
Open transformatoren: op staaf

NIEUW GAMMA STROOMTRANSFORMATOREN (C.T.)