Supervisie & energiebeheer

Supervisie & energiebeheer

Een eerste stap in de richting van een duurzame economie

Alleen al het visualiseren van het energieverbruik van de gebruikers (door weergave op een muur die voor iedereen zichtbaar is), leidt meteen tot een daling van dat verbruik met 10%. Daarnaast kunnen die besparingen duurzaam worden gemaakt en vooral geoptimaliseerd worden door de invoering van actieplannen die door de operations manager zijn opgesteld. Deze laatste beschikt extern over real time geanalyseerde en in het geheugen opgeslagen gegevens.

CX³ | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Een innovatief en universeel energiebeheersysteem

EMS CX3 energiebeheer systeem

Installatie energiebeheersysteem EMS CX3

Een eenvoudige installatie

Het EMS CX³ systeem wordt gevoed via een zeer lage veiligheidsspanning (ZLS) via 2 aansluitmogelijkheden: 

  • het innovatieve systeem van de datarail
  • de aansluitsnoeren met snelkoppeling

TELLEN/METEN

Tellen en meten van elektrische waarden

SIGNALEREN

Het lokaal of op afstand signaleren van de status van de elektrische beveiligingsapparaten of groepen

BEDIENEN

Het lokaal of vanop afstand bedienen van de elektrische beveiligingsapparaten


 

COMMUNICEREN

De overdracht van gegevens op afstand, buiten het verdeelbord

WEERGEVEN

Het weergeven van gegevens, lokaal of op afstand, op geïntegreerde schermen of op PC, smartphone of tablet

Brochures

EMS CX3 Energiebeheer