Zonne-energie verdeler

Zonne-energie verdeler

Aansluiten van uw zonne-energie installatie zonder hakken en breken

Legrand heeft een zonne-energie verdeler (PV-Verdeler) ontwikkeld. Deze PV-Verdeler zorgt dat in een bestaande woning een zonne-energie installatie gemaakt kan worden zonder te hakken of te breken. Bijkomend voordeel is dat de opbrengst van de zonnepanelen optioneel bijgehouden kan worden en de PV-omvormer uitgeschakeld kan worden.

Waarom een PV-verdeler?

PV-omvormers tot een vermogen van 2,25A mogen direct op het lichtnet aangesloten worden, bijvoorbeeld via een wandcontactdoos. Vaak zijn zonne-energie installaties echter veel groter, waardoor het aansluiten van deze installaties op een aparte eindgroep vereist is. Bij bestaande woningen zonder loze leiding naar de meterkast resulteert dit in het aanbrengen van de bekabeling via de buitenmuur of binnenshuis door het uitvoeren van hak- en breekwerk of via een opbouw leidingkanaal. Een dure en niet gewenste oplossing voor de bewoners. Voor veel consumenten is dit een reden om toch maar af te zien van een zonne-energie installatie.

Wanneer een PV-verdeler

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, voldoet de PV-Verdeler aan de voorschriften en kan een veilige installatie gegarandeerd worden:

  1. Een directe groep van de meterkast naar de plaats waar de PV Verdeler komt, zonder aftakkingen (dit kan bijv. de wasmachine aansluiting zijn).
  2. Indien voldaan wordt aan punt 1, moet de draaddoorsnede van de bestaande groep minimaal 2,5 mm2 bedragen en de draad moet lang genoeg zijn.
  3. De PV-Omvormer is beveiligd met 16A. Het maximale vermogen van de PV-Omvormer wat op een PV verdeler kan worden aangesloten is 3500W.

Eenvoudig

Een PV-Verdeler wordt compleet bedraad, getest en gecodeerd geleverd. De installateur hoeft alleen de kast te monteren, waarna de voeding en de PV-Omvormer aangesloten moeten worden. Dit is extra eenvoudig, omdat de achterwand van de behuizing uitneembaar is en dus direct over de bestaand inbouwdoos geplaatst kan worden.

Waar koopt u een zonne-energie verdeler?

De PV Verdeler is beschikbaar via de elektrotechnische groothandel.

Zonne-energie verdeler
Brochures

PV-verdeler zonne-energie verdeler