DX³ Stop Arc

DX³ Stop Arc

Vlamboogbeveiliging, een extra beveiliging tegen brandgevaar

Brand is een reëel en gevreesd risico dat onherstelbare materiële en menselijke schade kan veroorzaken. Vreemd genoeg zijn de oorzaken ervan weinig bekend. Ook vandaag de dag vormen voorzorgsmaatregelen tegen brand wellicht een van de meest complexe beveiligingsstappen. Statistieken tonen aan dat een derde van branden in woningen aan het elektrische systeem toe te schrijven is.

Legrand breidt daarom in het kader van zijn streven naar steeds meer veiligheid zijn aanbod beveiligingsmiddelen uit met een nieuw gamma stroomonderbrekers die defecten kunnen detecteren die geen enkel conventioneel beschermingsmiddel tot nog toe kon detecteren.

Legrand wil steeds een hoger veiligheidsniveau bieden en breidt het aanbod beveiligingsapparatuur uit met een reeks specifieke automaten en aardlekautomaten die elektrische vonken kunnen detecteren die tot nu toe niet konden worden gedetecteerd met conventionele beveiligingsapparatuur.


Elektrische oorzaken van defecten

Overbelasting

Overstroom die niet ten gevolge van een elektrisch defect in een kring ontstaat ten gevolge van een onderdimensionering van de leidingen voor de toegevoerde lading.

VOORBEELD: te veel toestellen die op hetzelfde stopcontact aangesloten zijn.

Beveiligingstoestellen:

 • zekeringen type (gG), stroomonderbrekers met thermische relais
 • Stroomonderbrekers met elektronische relais, contactoren met meetrelais

Kortsluiting

Overstroom ten gevolge van een verwaarloosbare impedantiefout tussen geleiders met een verschillend potentiaal.

VOORBEELD: twee gestripte draden die met elkaar in contact komen.

Beveiligingstoestellen:

 • Zekeringen (type gG of aM)
 • Stroomonderbrekers met magnetische relais
 • Stroomonderbrekers met elektronische relais (maximale stroom)

Foutstroom

Stroom die via de aarding wegstroomt door de massa's of de beveiligingsgeleider ten gevolge van een isolatiefout.

VOORBEELD: elektrocutie door rechtstreeks of onrechtstreeks contact.

Beveiligingstoestellen:

 • Differentieelschakelaars
 • Differentieelautomaaten

Elektrische vlambogen

Het gamma DX³ Stop Arc beantwoordt aan de verschillende beveiligingsmethoden voor elektrische leidingen. Deze oplossingen zijn in 2 uitvoeringen verkrijgbaar: automaat en aardlekautomaat. Deze producten werden ontworpen om de gebruiker gemoedsrust te geven en blijven trouw aan de filosofie van Legrand: een eenvoudige, intuïtieve en snelle toepassing en uiteraard - zoals steeds - een kwaliteitsniveau waarvoor geen compromissen werden gesloten.

DX³ Stop Arc automaat
DX³ Stop Arc differentieelautomaat

Voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot de vorming van elektrische vlambogen


Veilig en makkelijk te installeren

De DX³ Stop Arc is een monoblocproduct (AFDD + stroomonderbreker of AFDD + differentieelschakelaar) dat in de fabriek wordt geassembleerd, een hoge kwaliteitsgarantie biedt en risico's op fouten tijdens de montage elimineert.

De geïntegreerde zelftestfunctie versterkt de veiligheid.

 1. Verklikkerlampje dat de werkingsstaat van het product aanduidt.
  - uit: geen netspanning;
  - groen: het product werkt op een normale manier;
  - rood: het product is defect
 2. Innoverende etikettenhouder voor een gemakkelijke identificatie van de kringen
 3. Kleurenmarkering op de hendel waarmee de staat van de contacten van de schakelaar wordt weergegeven: rood = I-ON (gesloten contacten), groen = O-OFF (open contacten)
 4. Mechanische aanduiding van uitschakeling door vlamboogfout
 5. De uitschakelingen ten gevolge van een differentieelstoring worden met een geel verklikkerlampje aangeduid
 6. Manuele test voor de differentieelfunctie
 7. Positie van nulleider en richting van de bekabeling (klemmen stroomafwaarts) zijn duidelijk aangegeven om aansluitingsfouten te voorkomen
 8. Duidelijke markering met vermelding van de productreferentie en de belangrijkste technische kenmerken
 9. Aanspanschroef voor platte of Pozidriveschroevendraaier
 10. Compatibel met de verschillende bedienings- en signalisatiehulpmiddelen
 11. Technische markeringszone

Waar te plaatsen?

Teneinde de veiligheid van de gebouwen en van hun gebruikers te verbeteren, beveelt de internationale installatienorm IEC 60364-4-42 voortaan het gebruik aan van vlamboogbeveiligingscomponenten (AFDD) conform de productnorm IEC 62606 en meer bepaald in de volgende gevallen: slaaplokalen, lokalen met brandrisico's ten gevolge van de aard van de behandelde of opgeslagen materialen (zolders, werkplaatsen van houtbewerkers, papierfabrieken enz.), lokalen met brandbare bouwmaterialen (houten woningen en gebouwen), structuren die vuur verspreiden (hoge gebouwen) en lokalen die een gevaar vormen voor onvervangbare goederen.

De vlamboogbeveiligingscomponenten (AFDD) worden in elektriciteitskasten geïnstalleerd en dan voornamelijk op kringen voor 2F+A elektrische stopcontacten. In woonhuizen worden ze bij voorkeur op kringen van slaapkamers en woonruimten geïnstalleerd. Bij renovatieprojecten dragen ze op een actieve manier bij tot de beveiliging van de installatie.

Brochures

DX³ Stop Arc