Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

CO2 prestatieladder | Legrand Nederland

Milieu-impact van de groepsactiviteiten beperken

Het voorkomen van milieurisico's en de continue verbetering van de prestaties van de Legrand vestigingen, zijn prioriteiten voor de Legrand Group.

Regelmatig wordt het milieumanagement systeem geëvalueerd bij de industriële en logistieke vestigingen. En worden de milieu actieplannen aangepast. Die procedure concretiseert zich vaak via de certificering ISO 14001 van de vestiging. Aan het einde van 2010 was wereldwijd meer dan 80% van de wereldwijde vestigingen gecertificeerd.

Het milieuplan van Legrand Group vertaalt zich ook door acties uitvoeren op het gebied van:

  • Het zoveel mogelijk terugdringen van het waterverbruik.
  • Het verminderen en meten van afvalstromen.
  • Het reduceren van energieverbruik en het beheersen van uitstoot in de atmosfeer (CO2).
CO2 draaiknop
Communicatieplan CO2-reductie Legrand Nederland B.V.
pdf117 kB
Beschrijving energiemanagement systeem Legrand Nederland B.V.
pdf235.48 kB
Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.
pdf510.36 kB

Als Legrand Group hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de CO2 impact is van onze verschillende bedrijfsactiviteiten. Dit stelt ons in staat om gerichtere actie te ondernemen op het terugdringen van de CO2 uitstoot.

CO2 prestatieladder


Specifiek in Nederland kennen wij ons eigen milieu-actieplan vanuit onze ISO14001 certificering en zijn we sinds december 2012 gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder niveau 3. 

Voldoen aan normen

Niveau drie van de CO2 prestatieladder geeft aan dat Legrand Nederland voldoet aan een aantal normen voor de vier aandachtsgebieden: inzicht in het eigen energieverbruik en CO2-emissie, CO2–reductie, transparantie en deelname aan initiatieven. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij gunningafwegingen. Legrand zorgt door dit certificaat dat klanten beter in staat zijn opdrachten te verwerven.

Doelstellingen van Legrand Nederland B.V.:

  • CO2 CO2 doelstelling voor leasewagenpark: de ambitie is om de gemiddelde C02 emissiewaarde van 90 gram/km eind 2019 te reduceren tot 70 gram/km in 2023. Definitie gemiddelde waarde = som voor alle auto's van (jaarkilometrage x CO2 uitstoot per auto) gedeeld door totaal jaarkilometrage van alle lease auto's.
  • Energieverbruik: Het verlagen van de energieconsumptie binnen distributiecentrum, kantoor- en productieomgeving in Boxtel met 15% eind 2023 ten opzichte van 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over het milieubeleid van Legrand Nederland? Neem dan contact op met onze milieucoördinator. Wilt u meer weten over onze wereldwijde duurzame strategie, als ook onze performance indicatoren? Ga naar de website van de Legrand Group.

_

Certificaat


Certificaat CO2 prestatieladder
pdf325.73 kB