Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Klimaat | Legrand Nederland

De milieu-impact van Legrand beperken

Om de impact van de activiteiten van de Legrand groep op het klimaat te beperken, zetten wij ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We willen onze klanten en de gebouwen die we uitrusten in staat stellen om hun energieverbruik te beperken, circulaire producten te gebruiken en zo dus minder CO² uit te laten storen.

Doelen

Tegen 2050 wil Legrand CO² neutraal zijn in haar hele waardeketen


Stap per stap betekent dit dat:

Tegen 2030 moeten de emissies van onze eigen activiteiten met 50% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2019. 

We verwachten een inspanning in heel de waardeketen zodat de CO² uitstoot met -15% verminderd ten opzichte van 2019.

De impact van onze activiteiten verminderen op het klimaat

Legrand beschouwt de vermindering van de CO2-uitstoot in verband met zijn activiteiten als een prioriteit. Om dit te bereiken, zet de groep zich in om zijn totale energieverbruik te verminderen.

Alle entiteiten van de groep zijn betrokken bij de vermindering van het energie verbruik. Op elke site bestaat de uitdaging om technologieën toe te passen die de minste energie vergen om dezelfde industriële prestaties te bereiken en de werknemers dezelfde verlichtings- en verwarmingsomstandigheden te bieden als traditionele bronnen. De vermindering van de CO²-uitstoot impliceert ook de aankoop van "groene" energie en de installatie van hernieuwbare energiebronnen bij de fabrieken en filialen van de groep. 

Vervoer

Om haar doelstellingen te bereiken is Legrand vastbesloten de uitstoot van CO2 uitstoot te verminderen, waaronder:

Directe uitstoot in verband met de verbranding van fossiele brandstoffen voor de verwarming van haar vestigingen en voor haar auto's; indirecte uitstoot in verband met haar elektriciteitsverbruik; en indirecte uitstoot, voornamelijk in verband met aangekochte producten en diensten, transportdiensten en de levering en het uiteindelijke gebruik van de verkochte producten.

Medewerker fabrier

De impact van de activiteiten van Legrand verminderen

Legrand streeft ernaar zijn CO2-uitstoot van zowel scopes 1 als 2 te verminderen door een grotere energie-efficiëntie in zijn productieprocessen en de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het doel is de uitstoot jaarlijks met 10% te verminderen. Bovendien moedigt Legrand zijn 250 belangrijkste leveranciers aan om zich te verbinden tot een officiële doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met gemiddeld 30% te verminderen.

Green

Wat hebben we al bereikt?

Tussen 2014 en 2021 is er 13 miljoen ton CO² vermeden dankzij onze energie efficiënte oplossingen.

Sinds 2018 heeft Legrand zijn directe CO2-uitstoot met 28% verminderd (op constante basis).

Koolstofarme oplossingen voor onze klanten


De bouwsector, verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot, vormt een belangrijke uitdaging voor Legrand om zijn ecologische voetafdruk en energieprestaties te verbeteren. Met de opkomst van steeds strengere milieuvoorschriften neemt de vraag naar transparantie in productsamenstellingen en het verbruik van producten toe. Om aan deze normen te voldoen, hanteert Legrand al vele jaren een ecodesign-aanpak, die heeft geresulteerd in een Product Sustainable Profile (PEP) voor 70% van de producten in haar catalogus. Bovendien kunnen gebruikers van Legrand hun energieverbruik verminderen met oplossingen zoals aanwezigheidssensoren, bemetering, energiezuinige oplossingen voor de elektrische infrastructuur, laadoplossingen voor EV, oplossingen voor verlichtingsbeheer en zeer efficiënte producten zoals UPS-systemen en transformatoren. Deze oplossingen zijn geschikt voor zowel de woningbouw, utiliteit als de industrie. Legrand Nederland biedt daarnaast ook circulaire oplossingen op het gebied van railkoker- en draadgootsystemen.

title
PLAY

_

Om de klimaateffecten van de activiteiten van Legrand te verminderen, heeft het bedrijf zich ertoe verbonden zijn koolstofvoetafdruk en de koolstofuitstoot van zijn producten te verminderen. Dit omvat het verminderen van de directe emissies van hun activiteiten, klanten in staat stellen hun energieverbruik te verminderen en leveranciers helpen hun eigen koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Ontdek onze andere CSR pijlers

circulaire economie personage

Circulaire economie

Onze ambitie is om de impact op het milieu voor al onze oplossingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door prioteit te geven aan circulaire oplossingen en hergebruik van materialen te promoten.

Personage diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit

De ambitie is om gezien te worden als een rolmodel voor een inclusief beleid dat alle verschillen tussen mensen omarmt.

personage MVO

Verantwoord ondernemen

Door heel de waardeketen van de groep is het Legrand's doel om een beleid te implementeren dat ontworpen is om medewerkers te respecteren en aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van klanten.