Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verantwoord ondernemen | Legrand Nederland

Respect en ondersteunen van alle stakeholders

Verantwoordelijk handelen als bedrijf betekent werken voor zowel interne als externe belanghebbenden, terwijl we ons houden aan de hoogste normen van bedrijfsethiek en activiteiten uitvoeren met respect voor iedereen. Ons doel is om een voorbeeld bedrijf te zijn en onze betrokkenheid bij ethische kwesties te laten zien door middel van onze dagelijkse handelingen. We streven ernaar een omgeving van vertrouwen en wederzijds respect te creëren, waarin iedereen profiteert.

targets

Onze ambitie

Bij Legrand doen we ons best om regels en manieren te volgen die ervoor zorgen dat onze medewerkers goed behandeld worden en dat we goed opletten wat onze klanten nodig hebben en willen, vanaf het begin tot het eind.

targets 2024

Het bevorderen van een werkcultuur die elke werknemer respecteert en waardeert

Bij Legrand geven wij voorrang aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze teams op de werkplek. Wij controleren actief de beroepsrisico's, zien toe op preventie en streven voortdurend naar verbetering. Bovendien zijn wij verplicht de mensenrechten te respecteren in alle landen waar wij actief zijn. Indien nodig zullen wij actief opkomen voor de rechten van werknemers indien hier toch inbreuk op wordt gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat wij luisteren naar de behoeften van onze werknemers, houden wij regelmatig enquêtes. Wij bieden opleidingen aan werknemers die mogelijk met risicosituaties op het gebied van bedrijfsethiek te maken kunnen krijgen. Daarnaast zet Legrand zich in voor de bestrijding van namaak en het toezicht op de toepassing van ons Compliance-programma.

Vrouw met kind

Levenskwaliteit verbeteren

Legrand heeft zich altijd ingezet voor een veilige en beschermende werkomgeving voor al zijn werknemers, zodat zij met een gerust hart kunnen werken. Om dit engagement verder te tonen, werd in 2017 het Serenity On-programma gelanceerd - een wereldwijd initiatief dat ervoor moet zorgen dat de werknemers van de Groep een minimum aan sociale bescherming genieten, ongeacht waar ze zich bevinden.

Voldoen aan de behoeften van externe belanghebbenden

Bij Legrand is klanttevredenheid een topprioriteit. Wij streven naar innovatieve oplossingen die voldoen aan de behoeften van onze partners, distributeurs, installateurs en eindgebruikers. Wij zetten ons in voor verantwoorde inkooppraktijken die ons in staat stellen duurzame zakelijke groei na te streven. Als zodanig verwachten wij van al onze leveranciers en onderaannemers dat zij dezelfde sociale en milieunormen hanteren als wij. Wij erkennen ook onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot elektriciteit, waar ook ter wereld. Via onze sponsorinitiatieven helpen wij lokale gemeenschappen in de strijd tegen uitsluiting, verlies van autonomie en energiearmoede. Ons doel is om tegen 2024 90% van de omzet te halen bij tevreden klanten (tevredenheidsonderzoeken).

Ontdek onze andere CSR pijlers

personage klimaat

Klimaat

Ons doel is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een low-carbon maatschappij.

circulaire economie personage

Circulaire economie

Onze ambitie is om de impact op het milieu voor al onze oplossingen zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door prioteit te geven aan circulaire oplossingen en hergebruik van materialen te promoten.

Personage diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit

De ambitie is om gezien te worden als een rolmodel voor een inclusief beleid dat alle verschillen tussen mensen omarmt.