Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Circulaire oplossingen | Legrand Nederland

Circulaire oplossing


In onze samenleving is een grote behoefte aan grondstoffen voor de productie van goederen en diensten. Die vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen, zowel in eigen land als wereldwijd. Tegelijkertijd worden er nog veel grondstoffen verspild waardoor er onnodig waarde verloren gaat, het milieu vervuild wordt en het klimaat wordt beïnvloed.

 

Deze manier van werken is niet toekomstbestendig en het besef dat ‘virgin’ grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, groeit. Daarom roepen Europese beleidsmakers alle betrokken partijen tot de orde in het Grondstoffenakkoord. Elke stakeholder speelt een belangrijke rol in de weg naar het bewust omgaan met schaarse grondstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

_

Circulariteit

Hoe draagt Legrand bij aan een duurzame economie?


Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid van Legrand bestaat uit 3 pijlers: Business ecosysteem, Mensen en Duurzaamheid

Legrand definieert en beheert haar CSR strategie via meerjarige routekaarten. Deze CSR-routekaarten zijn gebaseerd op de belangrijkste CSR-uitdagingen en de bijbehorende meetindicatoren. De huidige roadmap, die de periode 2019-2021 bestrijkt, is de 4e CSR-routekaart van Legrand. Het bevestigt het engagement van Legrand voor de duurzame ontwikkeling van zijn activiteiten en presenteert een aanzienlijke vooruitgang en ambitie ten opzichte van de vorige roadmaps.

Dit 4e stappenplan is gebaseerd op een materialiteit beoordeling die voor het eerst internationaal wordt uitgevoerd.

Voor een optimale wendbaarheid en reactiviteit bestrijkt het stappenplan 2019-2021 een periode van drie jaar. De 22 cijfermatige doelstellingen zijn berekend ten opzichte van het niveau dat eind 2018 is gerealiseerd en moeten eind 2021 zijn bereikt. De jaarlijkse follow-up van de indicatoren met betrekking tot deze doelen vormt een maatstaf voor de prestaties van Legrand op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Boven op dit 3 jarenplan heeft Legrand voor de lange termijn ook ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Voor 2030 zijn de volgende doelen vastgesteld:

  • Verhoging van het aandeel van de omzet dat met duurzame producten wordt gegenereerd,
  • Diversiteit en gelijke kansen beleid doorvoeren, ook op managementniveau
  • Vermindering van de CO2-voetafdruk van de activiteiten.

Legrand is zich dus bewust van de noodzaak om anders om te gaan met materialen en energie. In de genoemde CSR Roadmap staat onder andere omschreven dat alle nieuwe ontwikkelingen op een dusdanige manier uitgevoerd moeten worden dat de materialen eenvoudig terug te winnen zijn. Ook worden de R&D-afdelingen en ook de filialen uitgedaagd om circulaire initiatieven te ontplooien.

CSR Roadmap


 

Waarom een circulaire oplossing op basis van draadgoot:


Draadgoot is het milieuvriendelijk alternatief voor kabelgoot, doordat draadgoot met minder grondstoffen dezelfde functie vervult als kabelgoot, namelijk het ondersteunen van kabels op een traject van A naar B.  

Bovendien is minder verpakkingsmateriaal nodig. Doordat de draadgoot lichter is en minder accessoires heeft zijn minder transportmiddelen nodig en is het verbruik van deze transportmiddelen lager.  

Tenslotte is draadgoot 100% recyclebaar.

draadgoot

Hoe werkt dit?

Legrand verkoopt het draadgoot systeem dat bestaat uit de draadgoot, de koppelingen, klemplaatjes, deksels, scheidingsschotten en bijbehorend ondersteuningsmateriaal aan haar klant. Zodra de gebruiksperiode voorbij is kan de klant vragen om de producten weer terug te nemen. Legrand zal hiervoor een terugkoopovereenkomst opstellen, een soort terugkoop offerte waarin het geboden terugkoop bedrag vermeld wordt. Dit zal minimaal tegen de dan geldende grondstofprijs zijn.

Hoe wordt een circulaire draadgoot besteld?  

Circulaire draadgoot is op dezelfde manier ingericht als nieuwe draadgoot, hierdoor kan de circulaire draadgoot ook op dezelfde manier besteld worden. Circulaire draadgoot is net zoals nieuwe draadgoot verkrijgbaar bij in eerste instantie de Technische Unie.  

Uiteraard kan er ook een passende offerte gemaakt worden voor uw project door de vakmensen van Legrand. Wij zijn graag bereid om mee te denken in uw installatie.  

Wat nemen we terug?

We nemen alle standaard draadgoot van de materiaalsoorten: EZ, Thvz, ZnAl, RVS304 of RVS316 terug. Voorwaarde is wel dat we de producten een 2e leven moeten kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat de draadgoot, het deksel en de scheidingsschotten hun originele lengte van 3 meter nog hebben. Bovendien mogen ze niet extreem vervuild zijn en niet gedeukt, verbogen, versneden, verzaagd of op een andere manier zijn bewerkt of vervormd.

Voordat de materialen teruggenomen worden komt een medewerker van Legrand de draadgoot inspecteren om de kwaliteit te beoordelen. De bevindingen en het geboden terugkoopbedrag wordt na de inspectie gecommuniceerd met de opdrachtgever, waarna het logistieke proces in gang gezet wordt.

 


 

Railkoker

Waarom een circulaire oplossing op basis van railkoker:


Legrand biedt een circulaire oplossing op basis van railkoker (ook wel spanningsrail of busbar genoemd).

De specifieke opbouw van railkoker heeft een gunstig effect op het spanningsverlies en daarmee ook op de energieverliezen die optreden. Ook tijdens het ontwerp worden deze effecten extra benut door, in bepaalde situaties, grotere doorsneden toe te passen dan strikt voor de werking noodzakelijk is.

Daarnaast kan een railkoker voorzien worden van aftakpunten, dit kan elke halve meter, hierdoor is het niet langer noodzakelijk om uw kabel tracé te wijzigen als uw installatie verandert. U maakt connectie met de railkoker door het monteren van een aftakkast op de aftak-opening van de railkoker. Dit werkt als een stekker verbinding en is dus eenvoudig verplaatsbaar zonder dat er materiaal toegevoegd of verwijderd hoeft te worden.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat railkoker zonder enige aanpassing veel langer kan dienen als de backbone van uw elektrotechnische installatie. Waardoor er dus van nature al minder grondstoffen verbruikt worden. De railkokerelementen zijn bovendien aan elkaar bevestigd met bouten, wat de demontage veel makkelijker maakt als de installatie het einde van de gebruiksperiode bereikt heeft.

Hoe werkt dit?

Legrand verkoopt het systeem dat bestaat uit de railkoker, de aftakkasten en bijbehorend bevestigingsmateriaal, aan haar klant en tekent met de eigenaar van de railkoker een terugkoopovereenkomst.

Circulariteit Recycle re-use

Terugkoopovereenkomst:

  • Aan het einde van de gebruiksperiode van de railkoker of van de aftakkast(en) wordt Legrand op de hoogte gebracht.
  • Vervolgens zullen we het systeem of de aftakkast gaan oogsten, waarna er een bedrag terug betaald wordt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de staat van de producten. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager of met Legrand Nederland.

 

In onderstaande artikel leggen we uit hoe het hele process rond de terugkoopovereenkomst in elkaar zit.

Inspectie Electrische installaties
Een werkgever is in het kader van de ARBO wet primair verantwoordelijk dat de elektrische installatie veilig te gebruiken is voor zijn werknemers. Deze algemene eisen zijn concreet uitgewerkt in de NEN3140

 

Tijdens deze NEN3140 controle vragen we de klant om de railkoker te laten controleren volgens ons test protocol. Door dit test protocol aan te houden weet u dat u een betrouwbare installatie heeft en behoudt. Het uiteindelijke terugkoopbedrag is afhankelijk van de kwaliteit van de railkoker.

 

Door het toevoegen van warmte indicatoren, intelligente boutverbindingen en door het periodiek uitvoeren van controles, weten we van elk railkoker-element wat de status is. We vragen u dan ook om het NEN3140 rapport over de railkoker met ons te delen, Legrand legt dit NEN3140 rapport vervolgens vast in een logboek. Zo weten we ook precies welke elementen een extra controle nodig hebben nadat ze retour gestuurd zijn en of er elementen bij zitten die refurbished of gerepareerd moeten worden.

 

Aan het einde van de gebruiksperiode komen we de railkoker nog een keer bekijken en bepalen we wat een realistisch terugkoopbedrag is. Als de elementen niet beschadigd zijn en ook niet extreem vervuild en bovendien de NEN3140 rapportage gedeeld is dan ontvangt u sowieso de dan geldende grondstofprijs. Is dat niet het geval dan nemen we ook onze verantwoordelijkheid. We gaan dan zorgen dat de onderdelen van de railkoker zoveel mogelijk hergebruikt worden. Voor deze railkokers ontvangt u de dan geldende schrootprijs.

 

Om het bewust omgaan met materiaal te stimuleren bieden we u de mogelijkheid om aftakkasten ook tussentijds terug te sturen naar Legrand. Voor een goed werkende aftakkast ontvangt u een bedrag terug ter hoogte van 10% van de laatste brutoprijs.


 

Gecertificeerde oplossing


Legrand heeft ervoor gekozen om haar circulaire railkoker oplossing te laten certificeren door een onafhankelijke parij. 

  • De Material Circularity Index (MCI) geeft aan hoe circulair de oplossing is.
  • De Losmaakbaarheidsindex (LI) geeft aan hoe eenvoudig het is om de railkoker los te koppelen om deze ook daadwerkelijk te kunnen herbruiken zonder dat deze beschadigd.

De railkoker bevat al gerecyclede materialen en door de railkoker vervolgens ook nog een keer te re-usen draagt dit bij aan een hoge MCI index. Doordat de railkoker met bouten aan elkaar bevestigd is, is het ook relatief eenvoudig om deze zonder schade te demonteren. De LI index is daardoor ook zeer hoog.

We bewijzen hiermee dat onze circulaire oplossing meer is dan alleen een mooi verhaal en dat de oplossing daadwerkelijk bijdraagt aan het verninderen van het grondstofverbruik.

Meer informatie over de MCI en LI vindt u in het certifcaat van Nibe.