Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Circulaire economie | Legrand Nederland

Het ontwikkelen van een circulaire economie

Voor Legrand kan het belang van duurzaamheid niet worden onderschat en daarom doen zij er alles aan om met hun acties een circulaire economie te cultiveren.

circulair

Onze ambitie

Legrand wil de milieueffecten van zijn producten verminderen door de nadruk te leggen op de circulaire economie, het gebruik van materialen te beperken en de recycling ervan te stimuleren.

Bouw blokken

Het limiteren van de impact van onze producten op het milieu

Een circulaire economie bevorderen en innoveren om een duurzaam economisch model op te bouwen dat vanaf de ontwerpfase rekening houdt met het einde van de levensduur van producten. Door onze impact op het milieu te beperken, kunnen we natuurlijke hulpbronnen effectiever gebruiken en afval in de hele elektrische en digitale sector terugwinnen, met name via kanalen voor de verwerking van Legrand-producten aan het einde van hun levensduur. Bovendien kunnen we nieuwe zakelijke kansen creëren door innovatie te stimuleren. Samen kunnen we een economie creëren die duurzamer en veerkrachtiger is.

Plastic flesjes

Eco-design

Bij Legrand streven we ernaar onze impact op het milieu te beperken door bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening te houden met de beginselen van de circulaire economie. Van ontwerp tot end-of-life geven wij voorrang aan eco-ontwerpbenaderingen en het gebruik van gerecycleerde materialen. Tegen 2024 streven we naar een gebruik van 15% gerecyclede kunststoffen en 40% gerecyclede metalen in onze producten om de weg te helpen banen naar een groenere toekomst.

pep

Product Environmental Profile

Om de ecologische voetafdruk van gebouwen te verkleinen, is het van essentieel belang om weloverwogen beslissingen te nemen over de milieueffecten van producten. Het eco-paspoort PEP (Product Environmental Profile), ontwikkeld door Legrand en nu het toonaangevende milieuverklaringsprogramma voor elektrische en digitale apparatuur, kan ontwerpers en installateurs voorzien van de gegevens die ze nodig hebben. Tegen 2024 wil Legrand 72% van zijn jaarlijkse verkoop dekken met Product Sustainable Profiles.

recycle

Beperk de afvalproductie en maximaliseer de afvalverwerking

Bij Legrand zetten wij ons in om de afvalproductie in verband met onze productieactiviteiten te verminderen en zetten wij ons in om de negatieve gevolgen van afval te minimaliseren door het bevorderen van terugwinningskanalen en het delen van beste praktijken. Met het doel om tegen 2024 100% van het plastic voor eenmalig gebruik in flowpack- en piepschuimverpakkingen te elimineren, zetten wij ons in om duurzame oplossingen te creëren die de beperking en het hergebruik van productieafval mogelijk maken.

title
PLAY

Met het oog op duurzame ontwikkeling streeft Legrand ernaar de circulaire economie in zijn activiteiten te integreren. Dit omvat het verminderen van de milieueffecten van onze producten en het recyclen, refurbishen en re-usen van producten en grondstoffen door een efficiënter afvalbeheer. Door de circulaire economie te bevorderen, innoveert Legrand om een productlevenscyclus te creëren die vanaf de ontwerpfase rekening houdt met de gevolgen voor het milieu. Dit ecosysteem zorgt niet alleen voor een vermindering van gebruik van grondstoffen, maar genereert ook nieuwe zakelijke kansen voor Legrand en haar partners.
personage klimaat

Klimaat

Ons doel is om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van een low-carbon maatschappij.

personage MVO

Verantwoord ondernemen

Door heel de waardeketen van de groep is het Legrand's doel om een beleid te implementeren dat ontworpen is om medewerkers te respecteren en aandachtig te zijn voor de behoeften en verwachtingen van klanten.

Personage diversiteit

Diversiteit en inclusiviteit

De ambitie is om gezien te worden als een rolmodel voor een inclusief beleid dat alle verschillen tussen mensen omarmt.