De impact van Internet of Things en big data

De impact van Internet of Things en big data

20/06/2016 - 16:07

Artikel van Bouwkennis

Apparaten zijn steeds vaker aangesloten op het internet. De verwachting is dat er in 2020 veel meer apparaten op internet zijn aangesloten dan dat er mensen zijn. Dit komt vooral doordat nieuw geproduceerde apparaten in de toekomst standaard op het internet zijn aangesloten, oftewel ‘smart’ zijn. De hoeveelheid bruikbare data die we uit deze apparaten kunnen halen neemt dus ook toe. Welke kansen bieden deze toepassingen voor de bouwsector en wat betekent dit voor de werkwijze van de installateur? Internet of Things, ofwel het ‘internet der dingen’, verwijst naar apparaten die met elkaar communiceren via het internet. Het gaat verder dan alleen de verbinding. ‘Smart devices’ (slimme apparaten) zijn namelijk ook in staat om gegevens op te slaan en hierop te reageren. De gegevens worden verkregen op basis van chips en sensoren die in en rondom apparaten zijn aangebracht. Het koppelen en analyseren van deze grote hoeveelheden data (ook wel big data genoemd) kan betekenisvolle inzichten over producten, processen en gedrag opleveren. Met deze inzichten kunnen processen en producten in de bouw verbeterd worden. Dit zal ook invloed hebben op de werkzaamheden van de installateur.

Ontwerpen en inregelen van slimme installaties

Doordat er steeds vaker en meer slimme technologie in gebouwen wordt verwerkt, wordt de rol van de installateur belangrijker. De kans is groot dat er een moment komt dat de installateur de rol van hoofdaannemer op zich neemt. In dat geval zal de installateur ook veel actiever betrokken zijn bij het gehele bouwproces. Ook zou de installateur degene kunnen zijn die de slimme systemen ontwerpt. Naast het plaatsen en installeren van de bijbehorende sensoren en apparaten in gebouwen, moeten deze slimme installaties ook optimaal ingeregeld worden. De werkzaamheden van de installateur zullen zich dus verbreden.

Optimaal gebruik van gebouwen

Wat is het voordeel van deze slimme technologieën voor gebruikers en beheerders van gebouwen? Allereerst kan het gebruik van installaties met het koppelen en analyseren van systemen en data geoptimaliseerd worden. De mogelijkheden van slimme toepassingen in gebouwen lijken eindeloos. Sensoren kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om het binnenklimaat te beheersen. Daglicht-, temperatuur-, infrarood- en bewegingssensoren kunnen de prestatieniveaus van een gebouw realtime monitoren. Komt er in een ruimte voldoende daglicht binnen, dan wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. Is het te warm, dan wordt er automatisch een raam opengezet. Slimme toepassingen op basis van nieuwe technologieën en grote hoeveelheden data kunnen dus leiden tot een zeer duurzaam gebruik van gebouwen en installaties. De installateur zou degene kunnen zijn die de data van deze systemen uitleest en de gebouwbeheerder of woningeigenaar helpt om het systeem zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Van preventief naar predictief onderhoud

Naast de optimalisaties die slimme installaties teweeg brengen, kunnen chips en sensoren ook procesverbeteringen realiseren. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van predictief onderhoud. Momenteel worden installaties nog veelal preventief onderhouden, gebaseerd op periodieke metingen of de gemiddelde levensduur van een installatie. Predictief onderhoud zorgt ervoor dat er precies op het juiste moment onderhoud wordt gepleegd. Niet te vroeg, zodat (delen van) installaties niet vervangen worden terwijl ze nog niet aan het einde van hun levensduur zijn. Maar ook niet te laat, zodat storingen worden voorkomen.

Oneindige mogelijkheden

Een andere toepassing van Internet of Things waarbij de installateur een rol kan spelen, is het koppelen van metingen rondom prestaties van installaties aan gebruikersdata. Het ene huishouden heeft een ander gebruikspatroon dan het andere. Hoe vaak een installatie wordt gebruikt, is van invloed op de termijn waarop deze vervangen moet worden. Op basis van de intensiteit van het gebruik kan een gepersonaliseerd onderhoudscontract aangeboden worden. Zo worden onderhoudscontracten afgestemd op het gebruik van de klant. De lijst met voorbeelden van slimme toepassingen en de voordelen hiervan kan nog veel verder worden uitgebreid. Dat Internet of Things en big data impact op de bouwsector en het werk van de installateur hebben, staat in ieder geval vast.